Finansal Kaldıraç

(Capital leverage) Bu terim, şirketlerin faiz gideri gibi sabit yükü olan yabancı kaynaklar kullanmasının özsermaye kârlılığı üzerindeki etkisini gösterir. Yabancı kaynakların kullanımı ile elde edilen gelir, faiz yükünün üzerinde ve özsermaye kârlılığın yükseltici bir yön­deyse kaldıracın etkisi olumludur. Bu terime sermaye kaldıracı da denir.