Fiyat Eşikleri

(Price thresholds) Tüketicilerin bir ürün satın alırken ödeyecekleri en dü­şük ve en yüksek fiyat düzeylerini ta­nımlayan bir terimdir.