Fiyatlama Taktikleri

(Pricing tactics) Firmalar kazançlarını artırmak için aşağıdaki fiyatlama tak­tiklerini uygulamaktadır:

Bağımlı fiyatlama: Örneğin bir foto­kopi cihazının çok ucuza satılmasından sonra, kullanılacak özel sarf malzeme­sinin pahalı olması cihazın zaman için­deki kullanım maliyetini iyice yükselte­bilmektedir.

Psikolojik fiyatlama: Bir ürünün fi­yatının 3 lira yerine 2.99 lira olarak be­lirlenmesi, tüketici psikolojisini etkile­yebilmektedir.

İnternet fiyatlaması: Genel idare ve mağaza giderlerinden yapılan tasarruf, internetle satışta fiyatları yüzde 15 ora­nında düşürebilir. Ancak kargo ücretle­ri bazen bu avantajı azaltmaktadır.

Penetrasyon fiyatlaması: Bir ürünün piyasaya ilk girişinde tutunması için fi­yat çok düşük tutulabilir.

Uluslararası fiyatlama: Özellikle ih­racat ve turizm gibi alanlarda, fiyatları dünyadaki ortalama düzeylere göre be­lirlemek gerekmektedir.

Toplu fiyatlama: “Bir alana, ikincisi bedava” türü kampanyalar da tüketici­ye cazip gelmektedir.

Primli fiyatlama: Lüks ürünler fiyatlanırken, üst gelir gruplarına çekici gelmesi için fiyatlar yüksek düzeylerde belirlenmektedir.

Fiyatlamada kullanılan tüm strateji ve taktiklerin, Rekabet Kurulu ve tüketici dernekleri tarafından denetlenmesi ge­rekmektedir. Örneğin yükseltilmiş fiyat­tan yapılan sahte indirimi ancak tüketici dernekleri tespit edebilir. Rekabeti yok etmeyi amaçlayan öldürücü fiyatlama gibi uygulamaların izlenmesi ise Reka­bet Kurulu’nun görev alanına girer.