Fonların Akış Tablosu

(Funds flow statement) Fon kaynak ve kullanımlarını gösteren tablodur. Fon­ların nerelerden geldikleri ve rasyonel olarak kullanılıp kullanılmadıkları ko­nusunda ipuçları sağlar.

Geçmiş on yıllarda çok kullanılmış olmakla beraber son dönemde aynı bilgiler net çalışma sermayesindeki değişimlerin incelenmesiyle elde edile­bilmektedir.