G-20

(Group of Twenty) 1999’da başlayan G-20 zirvesi toplantıları, üye ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını yılda bir kez bir araya ge­tirmiştir. 9 ülkenin temsilcileri yanında AB, Avrupa Konseyi Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı da toplantı­lara katılmıştır. 2008 yılında dünya ekonomisi büyük bir kriz yaşarken zir­venin devlet ve hükümet başkanları dü­zeyinde yapılması kararlaştırılmıştır.

G-20’ye üye olan ülkeler arasında ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada, Ja­ponya ve Fransa aynı zamanda G-7’nin de de üyesidir. Diğer üyeler ise Avust­ralya, Çin, Hindistan, Brezilya, En­donezya Arjantin, Güney Kore, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Rusya, Mek­sika, Türkiye ve AB’dir. Türkiye 1 Ara­lık 2014’ten başlayarak bir yıl süre ile G-20’de dönem başkanlığı yapmıştır.