GATT

(General Agreement on Tariffs and Trade) Küba’nın Başkenti Havana’da yapılan bir toplantıdan dokuz gün sonra 18 ülkenin temsilcileri, 30 Ekim 1947’de Cenevre’de toplanarak dünya ticaretini geliştirmek için önlemler alınmasını kararlaştırdı. Oluşturulan “Gümrük ve Ticaret Genel Anlaşması” gümrük ver­gisi oranlarının kademeli olarak düşü­rülmesi ve tarım ürünlerindeki miktar kısıtlamalarının kaldırılması için çalış­malar yaptı. GATT, Uruguay Görüşme­leri sonrasında ve 1995 yılında Dünya Ticaret Örgütü adını almıştır.