Gayrimenkul Sertifikası

(Real estate certificate) Bedelleri, inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimen- kullerin finansmanında kullanılmak üzere çıkarılan menkul değerdir. Ser­tifikaların değerleri birbirine eşittir ve hamiline yazılıdır.