Gayrisafi Sabit Sermaye Yatırımı

(Gross fixed capital formation) Gay­risafi sabit sermaye yatırımının tutar ve oran olarak yüksek düzeylerde bu­lunması ekonominin iyi yolda olduğu­nu gösterir. “Gayrisafi” terimi, amor­tisman öncesi değerler esas alındığı için kullanılır. Bu ekonomik büyüklük yalnız yurt içindeki yatırımları kapsar. Stoklar bu kavramda içerilmediği için, “sabit” kelimesi tanımda yer alır. Bu göstergede fiziki yatırımlar esas alınır. Ekonominin gelecekteki üretim potan­siyeli, sabit sermaye yatırımlarının bü­yüklüğüne bağlıdır.