Gece Zammı

(Night shift differential) Geceleri ça­lışmanın zorluğu dikkate alınarak iş­verence, gece saatlerine giren her bir saatlik çalışması için işçiye toplu söz­leşme hükmü veya iş akdi gereğince oransal veya maktu olarak yapılan ilave ödemelerdir.