Gecelik Faiz Oranı

(Overnight interest rate) Bankalararası para piyasalarında, bankalar birbirleri ile para alışverişi yapar. Bankalararası para piyasasındaki günlük (overnight) faiz oranının belirlenmesinde, piya­sanın olaya bakış açısı ve beklentileri etkili olur. Merkez Bankası, piyasa açı­lışında TL kotasyonlar vererek, günlük olarak alt ve üst limiti belirler. Bir ay vade için bankalararası para piyasası oranları yüksekse, piyasada faiz oranla­rının yükseleceği beklentisi yaygınlaşır. Para arz ve talebinde dengenin oluşma­ması bazı günlerde bu oranın çok yük­sek düzeylere çıkmasına yol açar.