Geçici İhracat

(Provisional export) Hariçte işleme rejimi kapsamında bir malın işlenmek veya yenilenmek üzere geçici olarak ihracatının yapılmasını tanımlar. İşlem görmüş ürün, tam veya kısmi muafiyet­ten yararlanıp ülkeye geri getirilir.