Geçici Ödenek

(Provisional appropriation) Bütçenin reddi veya onaylanmasının gecikmesi durumunda yasama organının yürütme organına geçici olarak verdiği harcama yetkisidir.