Gecikme Faizi

(Default interest) İkmalen, re’sen veya idarece tarhiyatlarda verginin zamanın­da ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan gecikme karşılığında hesaplanan faizdir.