Gelecek Araştırmaları

(Future studies) Gelecek araştırmaları bir kehanet yöntemi veya tahmin tek­niği değildir. Bu araştırmalarda esas amaç, geleceğe yön verecek ana eği­limleri belirlemektir. Kapsamlı gelecek araştırmaları şu yararları sayesinde yö­netim kalitesini yükseltebilir:

  • Değişik ihtimallerin hesaba katılma­sı, işler karıştığında kararların aceleye gelmesini önler.
  • Gelecek araştırmaları risklere karşı hazırlıklı olmaya imkân verdiği için zor dönemlerde kriz yönetiminin etkinliği­ni arttırır.
  • Farklı ihtimallerin zihinde harman edilmesi, yöneticileri önyargılardan ve son kullanma tarihi dolmuş düşünce­lerden uzaklaştırır.
  • Teori ile pratik arasında sağlam bir bağlantı kurulması da bu yöntemlerin önemli yararlarından birini oluşturur. Gelecek araştırmaları, iş hayatının günlük sorunlarına ana eğilimlerin perspektifinden bakabilme imkânını da sağlamaktadır.

Gerçek hayatın sürprizleri, bazen hayal gücü en kuvvetli zihinlerin hazırladığı senaryolardan da daha şaşırtıcı olabilir. Senaryoların aynen gerçekleşmesi ihti­mali de bu nedenle epey düşüktür. An­cak gelecekteki ihtimallere kafa yorul­duğunda kişilerin ufku genişler, bakışı ve içgörüsü derinleşir. Gelecek araş­tırmaları ile oluşacak “gelecek belleği” beklenmedik olaylar ortaya çıktığında işe yarayabilir.