Gelir Tablosu

(Income statement) Belirli bir dönem­de gerçekleştirilen faaliyetlerin sonu­cunu kâr veya zarar olarak gösteren bir finansal tablodur. Bu belgeye kâr-zarar tablosu da denir. Bir işletmenin perfor­mansı hakkında bilgi verir. Belirli bir dönem içinde tüm gelirler ve giderler bu tabloda gösterilir. Dönemin olağan ve olağandışı faaliyetlerinden kaza­nılan geliri ve bunların maliyetlerini tabloda ayrı ayrı görmek mümkündür. Belirli bir dönemin kârını ve zararını görmek amaçlandığı için ödensin veya ödenmesin o dönem tahakkuk eden, gerçekleşen tüm gelir ve giderlere gelir tablosunda yer verilir.