Geliştirilmiş Planlama ve Zamanlama

(Advanced Planning and Scheduling: APS) APS terimi, sanayi hizmetler ve lojistik sektörlerinde kullanılan yazılım araçları ve tekniklerini kapsar. Bu bilgi­sayar destekli optimizasyon yöntemi, rasyonel karar alma süreçlerini destek­lemek üzere geliştirilmiştir.