Geniş Aile

(Joint family, extended family) Birden fazla çekirdek aile veya en az bir çekir­dek aile ile çekirdek aile üyesi olma­yan en az bir kişiden oluşan ailelerdir. Geniş ailelere daha çok kırsal kesimde rastlanır. Türkiye’deki geniş ailelerin toplam içindeki oranı yüzde 16 olarak hesaplanmıştır. Kayıtlara girmese de erkeğin birden fazla kadınla dini nikâh aracılığı evlenmesi de geniş aile tiple­rinden birini ortaya çıkarır. Ancak bu konuda bir sınırlamanın bulunmadığı Osmanlı döneminde bile erkeklerin an­cak yüzde 2’si ile 2.5’i arasındaki küçük bir oranının birden fazla kadınla evlen­miş olması, Cumhuriyet döneminde bu tip evliliklerin oranın daha da geriledi­ğini düşündürmektedir.