Görüntü İşleme

(Image Processing) Bir makinenin, insanın sahip olduğu yeteneklere yak­laşabilmesi için görme yeteneğinin de olması gerekir. Bir bilgisayara veya robota görme yeteneğinin kazandırıl­ması, kameradan gelen görüntünün işlenmesi ile sağlanmaktadır. Kamera, robotun üzerinde olabileceği gibi orta­mın uygun bir yerine de konabilir. Ka­meradan gelen görüntü ile ortamdaki nesneler tanınmaya çalışılır. Tanıma işlemi uygulamaya göre basit ya da karmaşık olabilir. Örneğin bir aracın plakasını okumak basit sayılırken, bir kişiyi yüzünden tanımak karmaşık bir işlemdir. Görüntü işlemenin niteliği ve yetkinliği, çalışmanın amacına uygun olarak belirlenmektedir. Günümüz­de, otopark ve otoyol girişlerinde pla­ka tanıması, MOBESE kameraları ile zanlıların kimliklerinin belirlenmesi, uydudan çekilen fotoğraflar ile tarım verilerinin hesaplanması ve askeri he­deflerin belirlenmesi görüntü işleme yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir.