GPU

(Graphic processing unit) Grafik iş­leme birimi, “derin öğrenme” (deep learning) sürecini hızlandırmaktadır. Derin öğrenme konusunda normal bil­gisayarlardaki CPU’nun (central pro­cessing unit) performansının çok üs­tünde bir kapasiteye sahip olan GPU, ekonomik modelleme ve petrol arama gibi işlerde de kullanılmaktadır.