Grafen

(Graphene) Grafen tek atom kalınlığında yalnızca karbon-karbon bağlarından olu­şan, bal peteği yapısında sıkıca paketlen­miş düzlemsel bir yapıdır. Bu tek-duvarlı (single walled) karbon nanotüp (TDKN), nanometre boyutunda içi boş bir silin­dir oluşturacak şekilde yuvarlanmış, tek atom katmanlı kalın bir grafit levhasından oluşur. Karbon atomlarının iki boyutlu düzenlenmesi sayesinde grafen, çelikten 10 kat daha sağlam ve 6 kat daha hafif bir malzeme olarak giderek daha çok kulla­nım alanı bulabilmektedir. Grafen yüzde 20 oranında esneyebilmekte ve suya da­yanıklı olması ve gaz geçirmez özelliğinin yanında ısı ve elektrik iletkenliğine sahip bulunmaktadır. Son araştırmalar Shewa- nella bakterisinin grafen oksidi, grafene dönüştürebildiğini ve bir grup grafenin tek atomlu karbon katmanlarından olu­şan grafiti oluşturduğunu ve grafitin de ekolojik açıdan tehlikesiz olduğunu gös­termektedir. Devam eden araştırmalar grafenin yakıt pili teknolojisinde de çığır açabileceğini düşündürmektedir.