Gümrük Denetimi

(Customs audit) Denetim, gümrük mevzuatına göre en başta eşyanın mu­ayenesini, belgelerin varlığının ve ger­çekliğinin kanıtlanmasını içerir. Ayrıca işletme hesaplarının, defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin incelenmesi de denetim kapsamındadır. Nakil araçla­rının, bagajların ve kişilerin yanların­da veya üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolü, idari araştırmalar ve benzeri işlemler denetimin diğer unsurlarıdır.