Gümrük Dışı Sınır

(Ex-customs boundary) Siyasi olarak ülkenin bir parçası olup gümrük mev­zuatının uygulanmadığı serbest liman­lar, serbest ticaret ve üretim bölgeleri ile antrepo gibi yerlerin genel adıdır.