Gümüş Standardı

(Silver species standard) Gümüş, bi­linen en eski madenlerden biridir. Gü­müş, yüzyıllar boyu birçok ülkede standart para olarak kullanılmıştır. Altın standardının ve topal mikyasın kabul edilmesiyle, gümüşün para fonksiyonu niteliği gerilemiştir. Gümüş standardı 20. yüzyıla kadar devam etmiştir. Bu standardı uygulayan ülkelerde devlet nizami gümüş sikkelerin para yerine kabulünü zorunlu kılmış, sikkelerin ağırlıkları ve ayarları devletçe tespit edilmiştir. Piyasalarda ödeme aracı olarak kullanılmak için yeterli miktar­da altın bulunamadığı sürece, Gümüş Standardı sorunsuz işlemiştir. Ancak Amerika’nın Avrupalılar tarafından keşfinden sonra 19. yüzyıl ortalarına kadar gümüş stokunun altın stokunun çok üstüne çıkması durumu değiştir­miştir. Bu arada ticaretin gelişmesi, ödemelerin gittikçe daha büyük tutar­lar üzerinden yapılmasını gerektirmiş­tir. Büyük tutarların taşınmasında ve ödenmesinde gümüş sikkeler fazla ağır olan, yer kaplayan ve sayılması zahmet­li olan bir para haline gelmiştir. Gümüş üretiminin artması da gümüş fiyatları­nı düşürmüş ve bu tür paraların dola­şımdan çıkarılmasına yol açmıştır.