Günlük Kur

(Daily exchange rate) Türkiye’de 1981’e kadar döviz kurlarının tespiti yetkisi hükümetlerdeydi. TCMB yalnız çap­raz kurları tespit ederdi. 1 Mayıs 1981 tarihinden itibaren TCMB her iki ko­nuda da yetkili oldu. Böylece liranın dış değerinin gerçek kurdan aşırı ölçü­de sapması ve uzun aralıklarla yapılan devalüasyonların sakıncaları gideril­miş oldu. 12’şer yıl ara ile 1946, 1958 ve 1970’te yapılan devalüasyonlar önce­sinde döviz kurları karaborsada resmi kurun üstüne çıkmıştı.