Güvencesiz Ticari Borç

(Non-guaranteed commercial debt) Si­gortası veya resmi kurumlarca verilmiş bir güvencesi bulunmayan ve çoğun­lukla ithalat işlemleri sonrasında olu­şan borçlardır.