Habitat

(Habitat) Bir organizmanın ya da or­ganizmalar topluluğunun oluşup geliş­mesini mümkün kılan çevre şartlarının bütünüdür.