Haciz

(Distraint, attachment) Borçluya, borcunu ödemesi için devletin icra or­ganı tarafından gönderilen ödeme em­rinin sonuçsuz kalması durumunda alacaklının talebi üzerine yapılan icra işlemidir. Borçlunun malları haciz iş­leminden sonra satılır ve elde edilen bu parayla alacaklının veya alacaklıların alacağı ödenir.