Hafif Sanayi

(Light industry) 90’lı yıllardan önce sanayi dalları genellikle ağır ve hafif sanayi olarak iki bölümde incelenirdi. Petrokimya, otomotiv, makine-teçhizat, elektrikli makineler, demir-çelik ve petrol rafinerileri gibi entegre te­sisler ağır sanayi olarak kabul edilir, tekstil, gıda ve tüketime dönük diğer sanayi dalları hafif sanayi olarak adlan­dırılırdı. 90’lı yıllardan sonra bu ayrım önemini kaybetti ve sanayi dalları araştırma-geliştirme kapasitelerine ve tek­noloji yoğunluğuna göre dörtlü ayrıma tabi tutuldu.