Hak Ediş

(Remuneration) Sözleşmeye göre ger­çekleştirilen iş karşılığında işi yükle­nen için tahakkuk eden alacaktır. Bu alacağa istihkak da denir.