Hal

(Wholesale fruit and vegetable mar­ket) Sebze, meyve ve bakliyatın toptan satışının yapıldığı yerdir. Üretim bölge­lerinden gelen sebze ve meyveler halde arz ve talebe göre oluşan fiyatlar üze­rinden perakendecilere satılır.