Halka Açıklık Oranı

(Free float rate, rate of public held) Hal­ka sunulmuş hisse senetlerinin nominal değerleri toplamının, tüm hisselerin toplam nominal değerlerine oranıdır.