Halka Arz

(Initialpublic offering: IPO) Halka arz, hisse senetlerinin satın alınması için yatırımcılara çağrıda bulunma işlemi­dir. Bu işlemle yatırımcı bir anonim şirkete katılmaya veya kurucu üye ol­maya çağrılır. Sermaye artırımlarında­ki hisse senetlerinin satışı da halka arz kapsamındadır. Halka arz edilen hisse senetlerini alırken, bunları ihraç eden şirketle ilgili bilgilerin bulunduğu izahnameye ve çağrı sirkülerine bakmak gerekir. SPK, izahname ve sirkülerin içeriğinin yanıltıcı olup olmadığını de­netler ve gerektiğinde ilânları yasakla­yabilir. Halka arz, üç şekilde yapılabilir:

Talep toplama: Bu yöntemde yatırım­cıların talepleri toplanarak değerlendi­rilir ve satışa sunulacak hisse senetleri yatırımcılar arasında dağıtılır.

Talep toplanmaksızın satış: İhraç eden şirket veya aracı kuruluşun tes­pit ettiği fiyat üzerinden ve talep toplanmaksızın satışa sunma yöntemidir. Fiyat, Borsa’da işlem gören ve aynı sek­törde bulunan şirketlerin fiyat / kazanç oranları, geçmiş yıllara ait göstergeleri ve geleceğe yönelik öngörüleri dikkate alınarak tespit edilir.

Borsa’da satış: Hisse senetlerinin Borsa İstanbul mevzuatı çerçevesinde satışa sunulmasıdır.