Hammadde

(Raw material) Üretim sürecinde kullanılan her türlü işlenmemiş maddedir. Toplam ihracat içinde hammaddelerin oranının düşüş sürecine girmesi ve sa­nayi ürünlerinin artması yapısal değişi­min önemli bir işaretidir.