Haraç

(Tribute) 1- Osmanlı İmparatorluğu’n- da Müslüman olmayan kişilerin elinde bırakılan araziden alınan vergidir. 2- Bir yerden ve bir kimseden zorla alınan paraya da haraç denir.