Harç

(Charge, fee, duty) Gerçek veya tüzel kişilerin, özel menfaatlerine ilişkin ola­rak, kamu müesseseleri ve hizmetlerin­den yararlanmaları karşılığında yaptık­ları ödemedir.