Harcama Çarpanı

(Expenditure multiplier) Gelir harca­ma modelinde, otonom harcamalarda ortaya çıkan bir değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük aynı yönlü et­kiyi gösteren katsayıdır.