Harcama Daraltıcı Politikalar

(Expenditure reducing policies) Bir ekonomide toplam talebi, reel geliri ve istihdamı azaltmaya yönelik olarak hü­kümet tarafından uygulanan daraltıcı maliye ve para politikasıdır. Enflasyo­nun yükselme eğiliminin güçlendiği dönemlerde kullanılabilir.