Harcama Dengesi

(Expenditure balance) Gelir harcama modelinde toplam harcamaların top­lam gelire eşit olduğu noktaların geo­metrik yeri olan 45 derecelik doğruyla toplam harcama eğrisinin kesiştiği nokta, denge reel gayrisafi yurtiçi hası­la düzeyidir.