Harcama Esnekliği

(Expenditure elasticity) Bir mala yö­nelik harcamadaki oransal değişmenin tüketicinin o mala yönelik talep mikta­rındaki oransal değişmeye oranını gös­teren katsayıdır.