Harcama Genişletici Politikalar

(Expansionary expenditure policy) Bir ekonomide toplam talebi, reel geliri ve istihdamı artırmaya yönelik olarak hü­kümet tarafından uygulanan genişletici maliye ve para politikalarıdır. Ekono­minin durgunluk içinde bulunduğu dö­nemlerde uygulanır.