Harcama Vergisi

(Expenditure tax) Gelir vergisi yeri­ne uygulanması önerilen bir vergidir. Harcama vergisinin matrahı bireyin yıl içinde yaptığı harcamaların toplamı­dır. 60’lı yılların ortalarında Nicholas Kaldor tarafından önerilen vergi yay­gın kullanım alanı bulamamış, yalnız Hindistan ve Sri Lanka’da kısa bir süre uygulanabilmiştir.