Harcırah

(Travel pay, travel allowance) Sürekli veya geçici olarak resmen görevlendi­rilen kişilere yolculuk ve konaklama giderleri için yapılan ödemedir.