Hareketli Kredi

(Swing credit) Kliring kapsamında ya­pılan ticarette dönem içinde denkleşme olmadığında ticaretin aksamaması için taraflardan birinin açtığı kredidir.