LISP

(List Processor: LISP) Yapay zekâ için John McCarthy tarafından 1957 de ge­liştirilen ve halen kullanılan programın adıdır. Basic, Fortran, Cobol ve Pascal gibi programlardan farklı olarak LISP sembol, kural ve ilişki gibi konularda

Liberal Ekonomi Politikalarına Geçiş

Demokrat Parti’nin 1950 Mayıs ayında iktidar olmasından sonra, Menderes hükümetleri, CHP’ye göre daha libe­ral ekonomik politikalar uygulamaya başladı. 1954’ten sonra özel sektörün sanayi yatırımları artış eğilimine girdi. Ancak yen