Siber-Fiziksel Sistemler

(Cyber-Physical Systems: CPS) Fizik­sel ve gerçek dünya ile sanal ortamdaki siber alanı belirli görevler ve işlevler için birbirine bağlayan sistemler siber-fiziksel sistemler olarak adlandırılır.

Terim ilk kez 2006 yılında

Sibernetik

(Cybernetics) Bu terim, yöneten, gerek­li yönü veren, yol gösteren anlamlarını içinde barındıran Yunanca kybernetes (dümenci) kelimesinden gelmektedir. Bu konuda Norbert Wiener’in 1948 yılnda yayınladığı Cybernetics adlı çığır açıcı

Spintronik

(Spintronics) Bu terimin en kısa tanımı “dönüş tabanlı elektronik”tir. Herhangi bir aygıtı bilinen salt elektrik yükü yeri­ne elektronların dönüş özelliklerinden yararlanarak çalıştırmak için araştır­malar sürdürülmektedir. Elektron

Sürücüsüz Araçlar

(Driverless vehicles) Bazı sanayiciler, yöneticiler ve bilim insanları 1980 yı­lından bu yana sürücü olmadan bir yer­den diğer bir yere gidecek taşıt araçları üzerinde çalışmaktadır. Bu konuda ilk deneme Almanya’da 1980 yılında Erns

Savaş Yılları ve Sonrası

1 Eylül 1939 tarihinde başlayan İkinci Dünya Savaşı, Türkiye ekonomisindeki büyüme ivmesinin sonunu getirdi. 1938 ile 1945 arasında milli gelir yüzde 23 oranında daraldı. Tırmanan enflasyon, işçilerin ve memurların satın alma güç­le

Sanayideki Hızlı Büyüme ve 1977-1980 Krizi

1970’de uygulanmasına başlanan is­tikrar paketi 12 Mart 1971 Muhtırası sonrasında rafa kaldırıldı. Bu dönemde altyapı yatırımları sürdürülürken sana­yinin tüm dallarında gelişme yaşandı. Bu gelişmenin temelinde, düşük kur ile düşük