Züppe Etkisi

(Snob effect) Bazı tüketicilerin bir mala yönelik talep miktarının, o malı kulla­nan tüketici sayısı arttıkça azalması durumunu tanımlayan bir terimdir.

Zaman ve Hareket Etüdü

(Time and motion study) Belirli koşul­lar altında yapılan belli bir işin öğeleri­nin zamanını ve derecesini kaydederek ve bu yolla toplanan verileri çözüm­leyerek, o işin tanımlanan bir çalışma hızında yapılabilmesi için gereken za­

Zaman Yönetimi

(Time management) Zamanın iyi yö­netimi, hem günlük işte hem de iş haya­tı boyunca verimliliği yükseltir. Böylece günlük işin sıkıntıları ve stresini azalır, yapılan işte zamanla daha iyi konumla­ra gelmek kolaylaşır.

Zaman,