Hariçte İşleme Rejimi

(Outward processing regime) Bu reji­me tabi olan ürünler hariçte işleme faa­liyetlerine tabi tutulmak üzere Türkiye gümrük bölgesinden geçici olarak ihraç edilir. Gittikleri ülkede işlenen ürünler ithalat vergilerinden tam veya kısmi muafiyet suretiyle yeniden ithal edilir.