Hasat

(Recoupment) Yıkıcı fiyat analizin­de, teşebbüsün rekabet karşıtı amaçla maliyetinin altında satış yaptığı dö­nemdeki zararını, rakiplerini etkisiz­leştirdikten sonra uygulayacağı yük­sek fiyatlarla telafi edebilmesini ifade etmektedir.