Hassas Tarım

(Sensitive farming) Toprağı ve ürünü çevreye en az zararı verecek şekilde de­ğerlendirmeyi amaçlayan, tarımsal verimliliği ve etkinliği çevreyi koruyarak sağlayan iyi tarım uygulamasıdır.