Hastalık Sigortası

(Health insurance) İş kazası ve meslek hastalığı sigortası dışında kalan tıbbi bakım ve tedavi gerektiren tüm beden­sel ve ruhsal bozukluklar nedeniyle ça­lışamadığı için gelir kaybına uğrayan ayrıca hastalığın gerektirdiği giderleri karşılamak durumunda kalan sigorta­lıya birbirini tamamlayıcı şekilde yapı­lan parasal ve sağlık yardımlarıdır.